Dažnai nutinka taip, kad nusipirkus automobilį pirkėjai svarsto, reikia keisti ar nereikia keisti variklio tepalų – atsakymas yra paprastas, jei jų nekeitėte patys, net jei ir atrodo tepalai šviesūs, juos patartina pasikeisti. Keičiant tepalus visuomet pasižymėkite kilometražą bei sekančio keitimo datą arba kilometražą. Daugelis mano kad seni tepalai tai juodi ir tamsūs tepalai – bet tai nebūtinai tiesa. Dažnai tamsūs tepalai nebūtinai būna blogi, kai kurios tepalų markės natūraliai būna tamsesnės lyginant juos tarpusavyje, o dyzeliniuose automobiliuose tepalai patamsėja kur kas greičiau nei benzininiuose. Nepaisant to tiek dyzeliniams, tiek benzininiams varikliams galioja toks pats tepalų keitimo intervalas laike ir kilometražas. Kartais prasti tepalai arba seni tepalai iššaukia kitokias variklio problemas, tokias kaip kalantys variklio kompensatoriai – jei pirmieji tarsi praneša apie nekokybiškus ar senai keistus variklio tepalus.

Kaip žinia, alyvos keitimo intervalus nustato automobilio/variklio gamintojas. Paprastai tokias rekomendacijas galima rasti automobilio eksploatavimo instrukcijoje. Jeigu jos nėra – ieškokite internete arba kreipkitės į įgaliotą gamintojo atstovą. Gali būti ir taip, kad skirtingi variklių gamintojai tai pačiai alyvai nustato skirtingus darbo intervalus. Naujesniuose automobiliuose dažnai naudojamos ir programuojamos alyvos keitimo intervalo nustatymo kompiuterinės sistemos. Jos pagal tam tikrą algoritmą apdoroja sukauptą informaciją apie eksploatacijos sąlygas ir prietaisų skydelyje informuoja vairuotoją apie tai, kad būtina pakeisti alyvą. Greta alyvos keitimo pagal ridą, neretai lygiagrečiai nurodomas ir rekomenduojamas alyvos keitimas pagal eksploatacijos laiką pvz., keisti alyvą ne rečiau nei 1 kartą per metus, nepriklausomai nuo ridos. Priklausomai nuo gamintojo, aukštesnės kokybės alyva gali suteikti ilgesnius ridos ar laiko tarp alyvos keitimų intervalus.

Variklio tepalai yra keičiami reguliariai, priklausomai nuo to kokiame klimate yra naudojamas ir eksploatuojamas automobilis bei kokios markės, klasės ir kokybės yra pilami variklio tepalai. Dažnu atveju automobilio tepalus reikia keisti kas 10 000 tūkstančių kilometrų arba kas du metus, priklausomai nuo to kuris iš šių dalykų pirmesnis. Sintetinius variklio tepalus reikia keisti kas 15 000 tūkstančių kilometrų. Be abejonės keičiant variklio tepalus reikia nepamiršti ir kartu susijusių keitimų, privalu kartu keisti ir tepalo filtrą, bei rekomenduotiną keisti ir oro bei salono filtrus. Yra ir tokių Long Life vadinamų variklio tepalų kurių keitimo intervalai yra 30 000km.